fbpx

Termes i condicions

 

 • L’edat mínima per accedir al recinte és de 16 o 18 anys (dependrà de l’esdeveniment). En cas de no disposar de l’edat mínima, i sempre que l’esdeveniment concret ho permeti, es podrà entrar acompanyat de pare, mare o tutor/a legal presentant signada l’autorització que trobareu aquí.
 • L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per a contractar els serveis ofertats en aquesta web, d’acord amb les condicions especificades a sota.
 • L’usuari és el responsable de facilitar les seves dades correctament en els processos de compra, prestant especial atenció a la introducció de les dades bancàries i de caràcter personal.
 • Les entrades comporten despeses de gestió que s’especificaran abans que finalitzi el procés de pagament.
 • No es permet la devolució d’entrades un cop adquirides. La impossibilitat d’assistir a l’esdeveniment o un error durant el procés de compra per part del comprador no són motius vàlids per procedir a la devolució.
 • L’organització es reserva el dret d’admissió. Les persones que adoptin comportaments inapropiats podran ser expulsades del recinte. 
 • L’organització no es fa responsable del robatori o pèrdua d’entrades ni de cap altre objecte personal dins el recinte. 
 • Els portadors i portadores d’entrades donen el seu consentiment a la gravació de vídeo i so com a part del públic.  
 • No es podrà utilitzar una entrada/reserva per a realitzar publicitat, promocions, concursos o sortejos, tret que es recapti l’autorització pertinent i per escrit de MIDNIGHT BARCELONA, S.L. si bé, fins i tot en el cas que es recapti aquest consentiment, l’ús de les nostres marques i altra propietat industrial i intel·lectual haurà de comptar amb el nostre consentiment previ.

En els següents casos, ES PODRÀ DENEGAR l’accés o permanència:

 • Quan l’aforament establert s’hagi completat amb els usuaris que es trobin a l’interior del recinte.
 • Quan s’hagi superat l’horari de tancament.
 • Quan no es tingui l’edat mínima establerta per a l’accés (16 anys).
 • Quan la persona que pretengui accedir no hagi abonat l’entrada/reserva.
 • Quan la persona que pretengui accedir no reuneixi les condicions específiques d’admissió.
 • Quan la persona que pretengui accedir o es trobi en el seu interior, manifesti actituds violentes, especialment, quan es comporti de manera agressiva o provoqui altercats.
 • Quan els assistents portin roba o símbols que incitin a la violència, el racisme o la xenofòbia.
 • Quan la persona que pretengui accedir porti armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals.
 • Quan la persona que pretengui accedir origini situacions de perill o molèsties a altres assistents o no reuneixi les condicions d’higiene mínimes.
 • Quan la persona que pretengui accedir o es trobi a l’interior manifesti evidències clares d’estar sota l’efecte d’algun tipus de droga o mostri un notable estat d’embriaguesa.

La revenda il·legal d’una entrada/reserva o l’intent de revenda il·legal constituirà un delicte d’estafa electrònica, previst en l’article 248 del codi penal i castigat amb penes de fins a sis anys de presó, la utilització d’aquest sistema de pagament electrònic per a adquirir entrades/reserves, quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

 • Facilitar dades falses del comprador o del número de targeta utilitzada com a mitjà de pagament.
 • Utilitzar les dades de persones diferents al comprador.
 • Facilitar números de targeta que no coincideixin amb el del comprador.
 • Usurpar la condició de titular de targetes alienes.
 • Utilitzar números de targeta generats amb programes informàtics o algorismes similars.