Política i autorització d’assistència als concerts per a menors d’edat

La Cabra permet l’entrada als concerts als majors de 16 anys. A les persones menors de 18 anys se les marcarà amb una pulsera i hauran d’abandonar la sala un cop finalitzat el concert.

Els menors de 16 anys només podran accedir a la sala acompanyats d’un adult i amb l’autorització signada del seu tutor/a legal. Això significa que l’adult que es fa càrrec del menor no necessàriament ha de ser el seu pare/mare/tutor però sí que aquest ha d’haver-lo autoritzar prèviament a través del mateix formulari. Aquesta autorització la podreu trobar a la taquilla de la sala el dia del concert o bé la podeu descarregar del següent link:

Autorització i declaració de responsabilitat sobre l’assistència de menors a la sala La Cabra